ENBER-1.jpg
ENBER-1.jpg

宏樹優秀同仁

18 年熱處理經驗

熱處理課課長

俱備專業熱處理證照.

Owen Cheng

11.jpg

18年熱處理經驗

熱處理生產主管

俱備專業熱處理證照.

Tank Huang

22_edited.jpg

13 年熱處理經驗

資深技術士

俱備專業熱處理證照.

Andy Huang

33_edited.jpg

品管工程師

俱備 CQT 證照

Quetin Shen

44_edited.jpg

品保部課長

俱備 CQT 及 CQE證照

Hanson Lin

55.jpg

Professional,

qualified and more skill.

More qualified HS members....

LICEENSE.jpg

宏樹一家人